Over ons

kronkel

De burg. Westerbeek van Eertenschool is voortdurend in ontwikkeling. Daarvoor werkt het team van ervaren én nieuwe mensen samen vanuit verbondenheid. We zetten de schouders eronder en iedereen is bereid om elkaar te helpen. Daarnaast werken we met expertgroepen, waarin elk teamlid de eindverantwoordelijkheid draagt voor een specifiek leergebied. We maken gebruik van elkaars talenten en hebben daarbij oog voor iedereen.

1_Over ons IMG_8319

Missie en visie

kronkel

Onze school is een warme plezierige omgeving waar kinderen, ouders en leerkrachten ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt en leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen passen de verworven kennis toe in het nu en als bagage voor hun toekomst. Samenwerking en vertrouwen spelen hierin een grote rol.

 

We streven naar een levendige en open school waar kinderen opgroeien in relatie tot de ander, hun omgeving en de wereld. Ons onderwijs krijgt vorm in een rijke leeromgeving die betekenisvol en uitdagend is. De school is een veilige kleine samenleving waar geleerd wordt voor het leven.

 

Identiteit
We zijn een openbare school en toegankelijk voor alle kinderen. Zonder onderscheid van godsdienst, levensovertuiging of andere verschillen.

Missie en visie

BSO

kronkel

Buitenschoolse opvang (BSO)
Opvang na schooltijd is mogelijk, De kinderen verblijven in het schoolgebouw. De BSO wordt geregeld in samenwerking met Chapeau Kinderwerk. Hier zijn kosten aan verbonden.