Onderwijs

kronkel

Met het predicaat kanjerschool is een bijzondere mijlpaal bereikt voor de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool. Op de school van Varik en Heesselt werken ze ruim acht jaar met de kanjertrainingen. Voor directrice Mijntje van Strien-Visser onderstreept het behalen van het predicaat het motto van de school: “Voel je welkom, voel je vrij.”

2_Onderwijs IMG_8342

Kanjerschool

kronkel

Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect
Onze school heeft het Predicaat "Kanjerschool" gehaald. Inmiddels werken we al ruim 8 jaar met het programma van de Kanjertraining. Uitgangspunten van deze methode zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining geeft hier heel concreet vorm aan en brengt gewenst gedrag zichtbaar en benoembaar terug in onze school. Als team volgen we regelmatig training om up-to-date te blijven. Lees hier meer over deze aanpak. Iedere groep maakt aan het begin van het schooljaar afspraken hoe ze met elkaar om willen gaan. De afspraken op de poster en de gemaakte klassenafspraak zijn regelmatig aanleiding voor een gesprek in de klas.

Onze school in de pers.

Missie en visie

Leerling volgsysteem

kronkel

Cito
Onze school volgt de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van het leerling volgsysteem van Cito. Een leerling volgsysteem is een belangrijk hulpmiddel om de vorderingen van de leerlingen in beeld te brengen. Het wordt gezien als een belangrijke aanvulling op de dagelijkse voortgangscontrole. Het is voor de school een instrument waarmee de onderwijskwaliteit wordt bewaakt.

 

Naar aanleiding van de tussenresultaten vinden er groepsbesprekingen plaatst op school. Tijdens deze groepsbesprekingen worden zowel de resultaten op groepsniveau als op individueel niveau bekeken. Bij het bespreken van de tussenresultaten is er extra aandacht voor leerlingen die zijn blijven zitten, dyslectische leerlingen, NT2 leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Aan de hand van de tussenresultaten worden doelen op groepsniveau en op individueel niveau voor het komende half jaar bijgesteld.