Ziekmelden en verzuim

kronkel

Uw kind ziek?
Stuur de groepsleerkracht voor schooltijd een berichtje via de Parro app.

 

Schoolverzuim

 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

 

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.