MR

kronkel

Beste ouders en verzorgers, 

Graag geven wij u weer een korte update vanuit de MR.  Afgelopen vergaderingen hebben wij o.a. gesproken over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek, ingekomen mail besproken en gekeken naar hoe de oudergelden zijn ingezet. Omdat dit de laatste MR vergadering van dit jaar is hebben we afspraken gemaakt over het jaarverslag, de data van de vergaderingen voor volgend schooljaar bekeken en geëvalueerd hoe het dit schooljaar binnen de MR is verlopen.

Contact met de MR? Stuur een mailtje naar mr@schoolvarik.nl

Organische vorm scholen Westerbeek 4