Oproep MR

kronkel

Beste ouders,

Graag informeren we u over de ouderplek in de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school. De MR speelt een belangrijke rol in het adviseren van de schoolleiding over diverse onderwerpen die van belang zijn voor onze kinderen. Denk hierbij aan het schoolplan, de begroting, de formatie, het rooster, ouderbijdragen en nog veel meer.

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Een termijn in de MR is voor drie jaar. Per augustus is het eerste termijn van Peter Averink afgelopen. Peter is beschikbaar voor een tweede termijn, maar uiteraard mogen ook andere ouders zich verkiesbaar stellen.

Wordt u enthousiast van het idee om mee te beslissen over de toekomst van onze school?

Stuur een mailtje naar mr@schoolvarik.nl om u kandidaat te stellen. De sluitingsdatum is 28 juni 2023.

Samenwerking voor een fijne schoolomgeving

De MR is een klankbord voor de schoolleiding en behartigt de belangen van zowel ouders als leerlingen. We streven naar een open en constructieve samenwerking met de schoolleiding, waarbij we ons inzetten voor een fijne en veilige leeromgeving voor alle kinderen.

Maak uw stem gehoord!

We moedigen alle geïnteresseerde ouders aan om zich kandidaat te stellen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de MR? Neem dan gerust contact met ons op via mr@schoolvarik.nl.

Organische vorm scholen Westerbeek 4