De ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband BePO zoekt enthousiaste en gedreven nieuwe leden.

kronkel

We zijn op zoek naar leerkrachten/directeuren/IB-ers en ouders die het leuk en interessant vinden om actief mee te denken en als klankbord te fungeren. In de bijlage vindt u meer informatie over de vacature. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via opr@swvbepo.nl.

Organische vorm scholen Westerbeek 4