Vormingsonderwijs

kronkel

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn.

Dagelijks starten wij met de kinderen in de kring. Een moment waarin het kind gezien wordt en zijn/haar verhaal centraal staat. Dit is een moment bij uitstek waar de verbinding wordt gezocht met elkaar, actuele thema’s en de lesstof. Tijdens een aantal kringmomenten zal er naast deze sociaal emotionele doelen, actuele thema’s, taal- en culturele doelen, ook aandacht zijn voor geestelijke stromingen en verschillende overtuigingen. Kinderen maken bij ons op school in ieder geval kennis met onderstaande godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen:
– humanistisch – joods
– protestants – hindoe├»stisch
– katholiek – boeddhistisch
– islamitisch

Wij vullen dit in, met respect voor de verschillende achtergronden van ouders en kinderen en geheel conform de kerndoelen en leerlijnen die door de overheid gesteld zijn. Als u het belangrijk vindt dat er voor uw kind daarnaast nog wekelijks specifieke aandacht is voor een bepaalde godsdienst of levensovertuiging tijdens schooltijd, dan vragen wij u dat in een mail aan de leerkracht van uw kind aan te geven. Wanneer er 7 of meer aanmeldingen van een zelfde levensbeschouwelijke overtuiging zijn, dan gaan wij dit met een externe instantie regelen. 

Mocht uw kind vormingsonderwijs volgen, dan mist het gedurende het hele schooljaar de les die gelijktijdig door de groepsleerkracht wordt gegeven.

Organische vorm scholen Westerbeek 4