Gezamenlijke activiteiten met dorpsbewoners

kronkel

Op de BWvE vinden wij onze openbare identiteit belangrijk. Dit laten we zien door in ons onderwijs dagelijks te oefenen in hoe we met elkaar omgaan. In en ook buiten de klas leren we onze kinderen respect te hebben voor elkaar. We leren dat iedereen anders is en dat iedereen andere talenten heeft. De gezamenlijke activiteiten die we met de dorpsbewoners organiseren helpen onze kinderen het geleerde toe te passen.

Activiteiten

Tijdens de nationale pannenkoekendag en koningsdag nodigen wij ouders, grootouders, bewoners van Bloemfonteijn en het Thomashuis uit. Iedereen is van harte welkom om samen met ons deze feesten te vieren.

In de zomermaanden gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 één keer in de vier weken voetballen met de bewoners van Bloemfonteijn. Zij voetballen dan tijdens de ochtendpauze op het veld van DSS14.

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan een paar keer per jaar in de belevingstuin van Bloemfonteijn spelen.

Wat leren onze kinderen?

Door samen te eten en te spelen met de bewoners uit het dorp leren onze kinderen zich vaardigheden zoals respect, sociale omgaan tussen mensen en verdraagzaamheid eigen te maken. We leren onze kinderen dat iedereen op de Burg. Westerbeek van Eertenschool welkom is.

Samen spelen, eten en plezier maken is leuk!

Organische vorm scholen Westerbeek 4