Terugblik op de studiedag

kronkel

Op maandag 12 februari j.l. volgenden alle teamleden de derde studiedag DPL (Doordacht Passend Lesmodel) van dit schooljaar. Tijdens deze dag leerden de leerkrachten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de kinderen geïnteresseerd raken in het doel van de les en hoe ze de lestijd beter kunnen indelen.

Op de burg. Westerbeek van Eertenschool wordt in groep 1 t/m groep 8 les gegeven volgens een lesmodel. Dat heet DPL: Doordacht Passend Lesmodel. Dit model bestaat uit vier fases.

Fase 1

In de eerste fase begin je de les met een “haak”. Juf Renée nam tijdens een rekenles een chocoladereep mee om breuken aan te leren. Juf Jacqueline de F. nam vuurstenen mee om een les over de oertijd te geven. Door zo’n “haak” zorgen de leerkrachten ervoor dat de kinderen aan het begin van de les geprikkeld worden. De kinderen “haken aan” bij het lesdoel.

Fase 2

In de tweede fase geven de leerkrachten de uitleg volgens het model van “ik-wij-jullie-jij’. Dit betekent dat de leerkracht iets voordoet. Daarna oefent de leerkracht het samen met de leerlingen, vervolgens oefenen de leerlingen het met elkaar en ten slotte doet de leerling het alleen. Door deze manier van lesgeven krijgen de leerkrachten steeds meer inzicht in de verschillende niveaus van de leerlingen.

Fase 3

In de derde fase gaan de kinderen zelf actief aan het werk. De leerkracht heeft dan tijd om individuele leerlingen te begeleiden.

Tot aan de zomervakantie oefenen de leerkrachten met fase 1, 2 en 3 van DPL. Na de zomervakantie wordt fase 4, het einde van de les, verder uitgewerkt.

‘De kinderen begrijpen beter waarom ze iets doen, ze komen tot leren en boeken resultaat.’

Organische vorm scholen Westerbeek 4