Week van de Lentekriebels

kronkel

In de week van 4 maart is het de week van de Lentekriebels. Wij geven die week de lessen uit de Kanjertraining die passen bij dit thema.

Sociale veiligheid en respectvol gedrag
De Week van de Lentekriebels vindt altijd in het voorjaar plaats. Dit moment is samen met scholen bepaald, omdat dit moment goed aansluit bij hun jaarplanning en de thema’s aansluiten bij het seizoen van de lente. Daarnaast zijn leerlingen op dat moment in het jaar goed gewend aan elkaar en aan hun leerkracht. De sociale veiligheid in de klas is daarmee optimaal om deze thema’s te bespreken. Goede lessen relationele en seksuele vorming helpen bovendien om respectvol gedrag tussen leerlingen te versterken en verder te bouwen aan een veilig school- en klassenklimaat.

Verplicht onderwerp
De thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit staan in de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen zijn daarom, net als middelbare scholen, verplicht om hier aandacht aan te besteden. Hoe scholen de lessen over deze thema’s invullen, bepalen scholen zelf. Net als de lesmaterialen die ze hierbij gebruiken.

Wat kunnen ouders verwachten?

Als ouder mag je verwachten dat de lessen over relationele en seksuele vorming op school aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van je kind. De leerkracht moet in staat zijn om gesprekken over deze thema’s op een veilige manier te begeleiden en is opgeleid om in hun lessen tussen leerlingen te differentiëren. Dat geldt ook voor thema’s als weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Als je als ouder vragen hebt, kun je contact opnemen met de school. De leerkracht of de school kan hierover met je in gesprek gaan.

Voor meer informatie over de Week van de Lentekriebels verwijzen wij u naar:

seksueleopvoeding.info

Organische vorm scholen Westerbeek 4