Teamscholing BHV

kronkel

Woensdag 17 januari j.l. hebben de teamleden deelgenomen aan de cursus BHV, bedrijfshulpverlening. Tijdens deze training hebben we geleerd hoe we de gevolgen van ongelukken en brand zoveel mogelijk kunnen beperken. Deze training wordt jaarlijks herhaald zodat we op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen. Samen zorgen we voor de veiligheid van uw kind(eren).

Organische vorm scholen Westerbeek 4