Schriftjesmiddag

kronkel

Op de BWvE geven wij op verschillende manieren invulling aan het contact tussen ouders –
school – kind. Op woensdag 31 januari a.s. doen we dat door de
schriftjesmiddag voor groep 1 t/m groep 8 te organiseren. U bent tussen 14:00
uur – 16:30 uur welkom om het werk van uw kind te komen bekijken. Op de
tafel van uw kind liggen schriftjes, werkjes, werk- en leerboeken klaar waarin u
samen met uw kind kan kijken. Uw kind vertelt u dan van alles over wat hij/zij
geleerd heeft of aan het leren is. Een leuke manier om door de ogen van uw kind
te zien hoe en wat het leert.
Bent u verhinderd of vinden opa/oma of tante/oom het ook leuk om het werk
van uw kind te bekijken? Iedereen is van harte welkom.

Organische vorm scholen Westerbeek 4