Mobiele telefoons en smartwatches

kronkel

Aan het begin van het schooljaar worden in alle groepen klassen- en gedragsregels gemaakt. Ook de schoolregels worden weer onder de aandacht gebracht. Graag willen wij u attenderen op de regels m.b.t. mobiele telefoons en smartwatches.
Per 1 januari 2024 is de nieuwe wet met betrekking tot mobiele telefoons ingegaan. De kinderen hebben op school geen mobiele telefoons en smartwatches nodig. Als kinderen dringend zelf moeten bellen, dan mogen ze daarvoor de schooltelefoon gebruiken. Nemen de kinderen toch een telefoon of smartwatch mee, dan leggen ze deze aan het begin van de dag in een afgesloten la bij de leerkracht. Om 14:00 uur mag de telefoon of watch weer mee naar huis.

Organische vorm scholen Westerbeek 4