Biebouders gezocht

kronkel

In het nieuwe jaar zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen tijdens de momenten dat de leerlingen hun boeken kunnen wisselen in de schoolbibliotheek. Dit gebeurt iedere donderdagmiddag vanaf 13.15 uur in de schoolbibliotheek. 

Bieb-ouders helpen leerlingen bij het kiezen van een boek en verzorgen de in- en uitleenadministratie op de computer. Iedere week is er ook een leerling uit groep 7-8 als bieb-assistent. Voordat u wordt ingepland zorgen we ervoor dat u genoeg kennis heeft om deze taak goed uit te kunnen voeren. Bent u één keer in de 4 weken beschikbaar? Ook dat horen wij graag.

Momenteel hebben wij 1 ouder die deze taak op zich neemt. Wij hopen op meer ouders, zodat de belasting van deze taak beter verdeeld kan worden. 

Lijkt u dit leuk? 

Geeft u zich dan op bij Mijntje. 

Organische vorm scholen Westerbeek 4