Vertrouwenspersoon

kronkel

Beste ouders/verzorgers,

Wij willen dat iedere leerling en elke ouder op de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool zich veilig voelt. Gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. Maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend. En wat dan?

Wat doe je, als jij je binnen onze school niet altijd veilig en prettig voelt? Wat doe je als je te maken krijgt met gedrag dat jij ongewenst vindt? De vertrouwenspersoon kan daarbij een helpende hand bieden. 

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan mensen die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon kan helpen om het probleem bespreekbaar te maken. Je kunt met de vertrouwenspersoon, als jij dat wilt, zaken strikt vertrouwelijk bespreken. Dit blijft dan ook tussen jou en de vertrouwenspersoon. Zij kan jou ondersteunen en informeren. Het streven is dat de melder, die gedrag als ongewenst heeft ervaren, dit zelf bij de veroorzaker aankaart. De vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen en ook adviseren. De vertrouwenspersoon is neutraal. De vertrouwenspersoon kan iemand eventueel doorverwijzen naar de huisarts en andere hulpverleners. Belangrijk hierbij is dat jij zelf de regie in handen houdt. Elke stap wordt besproken en er zal niets achter je rug om worden gedaan.

Dit schooljaar (2023-2024) is Daisy Muller, hier op school beter bekend als juf Daisy de vertrouwenspersoon. Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen bij haar terecht als ze ergens mee zitten of ergens last van hebben. Samen gaan we in gesprek op zoek naar een passende oplossing. De vertrouwenspersoon kan natuurlijk ook gewoon een luisterend oor zijn, als je even iets kwijt wilt.  

In het geval van een pestsituatie zullen we bekijken welke vervolgstappen er nodig zijn. Het pestprotocol wordt ingezet, ouders worden dan ook altijd geïnformeerd.   

In het geval van een (mogelijke) onveilige situatie voor de leerling, is de vertrouwenspersoon verplicht te handelen volgens de meldcode.   

Externe vertrouwenspersoon:                                                                                                                          We hebben de mogelijkheid om te overleggen met een externe vertrouwenspersoon van Fluvium. Mocht de vertrouwenspersoon advies nodig hebben, kan zij daar een anonieme casus bespreken om zo samen te bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn.

Vertrouwenspersoon Burgemeester Westerbeek van Eertenschool: Daisy Muller  

Organische vorm scholen Westerbeek 4