Stagiaires

kronkel

Na het voortgezet onderwijs zijn er veel studierichtingen waaruit leerlingen kunnen kiezen. In de begeleiding van die leerlingen worden wij af en toe gevraagd om een leerling een snuffelstage aan te bieden. Tijdens zo’n stage in een groep ervaart de leerling wat werken in het onderwijs inhoud en of dat bij hem/haar past. Ook zijn er stages zoals die van de PABO (lerarenopleiding) waarbij de student de geleerde theorie in de praktijk leert vorm te geven. Op de Burg. Westerbeek van Eertenschool dragen wij graag bij aan de begeleiding van deze leerlingen/stagiaires. De ouders van de groep waar een leerling of student stage loopt worden hierover via de weekbabbel geïnformeerd.

Dit schooljaar loopt Thabélo tot de krokusvakantie stage in groep 1/2. Nina loopt vanaf november tot het einde van het schooljaar stage in groep 5/6. Wij wensen Thabélo en Nina veel plezier en leerzame momenten.

Organische vorm scholen Westerbeek 4