Juf Brigit

kronkel

Leerlingen die problemen ondervinden bij een bepaald vak kunnen hiervoor door een remedial teacher worden onderzocht met behulp van een gesprek, een toets en/of een observatie. Met de verzamelde informatie kan de leerling verder worden begeleid. Bij ons op school verzorgt juf Brigit deze werkzaamheden. Zij werkt, vanwege haar re-integratie, vier ochtenden in Varik. Helaas is gebleken dat de dagelijkse reis van Drunen naar Varik haar teveel energie kost. Omdat wij er bij Fluvium naar streven dat Brigit zich volledig kan richten op een goed herstel, is voorgesteld haar re-integratie dichter bij huis verder vorm te geven. Brigit maakt dankbaar gebruik van dit voorstel en zal daarom vanaf morgen op een school in Elshout verder werken aan haar herstel. De leerlingen die door juf Brigit begeleid werden zullen door de eigen leerkracht verder begeleid worden. Ook zal er een vacature geplaatst worden voor de tijdelijke vervanging van juf Brigit.

Wij wensen juf Brigit een goed herstel.

Organische vorm scholen Westerbeek 4