Communicatie

kronkel

Op de Burg. Westerbeek van Eertenschool hechten wij grote waarde aan een heldere communicatie tussen school en ouders en tussen ouders en school. Een heldere communicatie zorgt ervoor dat wij elkaar informeren over zaken die op dat moment van belang zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Wij maken hierom gebruik van onderstaande communicatiekanalen:

Ouder-kind gesprekken

Hierin wordt de voortgang van uw kind besproken.

Op initiatief van zowel ouders als leerkrachten.

Parro

– Elke vrijdag ontvangt u de weekbabbel van de groep van uw kind. Hierin leest u over de doelen waar de kinderen aan hebben gewerkt.

– Tussentijds berichten bij urgente zaken zoals bijv. leerkracht ziek, hoofdluis

– Via de Parrochat zoekt u via de chatfunctie contact met de leerkracht van uw kind. –

– Ziekmelden kan via de button “ziekmelden” in Parro. 

Nieuwsbrief per mail

Op maandag wordt de nieuwsbrief gedeeld door een link die u per mail ontvangt.

Dit gebeurt maandelijks, of eerder als er actualiteiten zijn die eerder gedeeld moeten worden.

Brief per mail

Informatie bedoeld voor één groep.

Website

Algemene informatie over de school zoals de schoolgids en de jaarkalender.

Organische vorm scholen Westerbeek 4