Update start werkzaamheden Walgtsestraat

kronkel

Op maandag 28 augustus starten de werkzaamheden aan de Walgtsestraat. Aankomende week ziet u de vooraankondigingsborden van de werkzaamheden/omleidingsroute geplaatst worden. De werkzaamheden starten ter hoogte van zorglandgoed Bloemfonteijn. 

Er wordt gewerkt met werkvakken (80 meter) in een trein die in de richting van de basisschool opschuift.
De bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten tijdens de werkzaamheden is hierdoor gewaarborgd.
Met uitzondering van een aantal maatwerk afspraken zijn de woningen/bedrijven die in het werkvak (80 meter) liggen zijn tijdens de uitvoering alleen te voet/met de fiets bereikbaar. Uiteraard proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip en uw medewerking om uw auto op een andere locatie te parkeren.

U wordt gevraagd hun kind(eren) zoveel als mogelijk op de fiets/te voet naar school te brengen. Wanneer u afhankelijk bent van de auto wordt u gevraagd de auto tijdens het halen/brengen te parkeren op locaties die de vrije doorgang voor het bouwverkeer niet belemmeren. Op het moment dat de werkzaamheden voor de school uitgevoerd worden, gelden andere afspraken. Deze worden te zijner tijd gecommuniceerd. De openbare ruimte voor de basisschool wordt voorafgaande aan de werkzaamheden geschikt gemaakt voor vrachtverkeer zodat de vrachtwagen beide richtingen op kan manouvreren en de kwekerij tijdens de werkzaamheden zo weinig mogelijk hinder ondervindt.

Opslag container/werkterrein
Naast de school is zal op de vrije ruimte aan het einde van de parkeerplaats (geen parkeervak, locatie rechts achterin) een opslagcontainer op gemeentegrond worden geplaatst.

Parkeren algemeen
Tijdens de werkzaamheden vragen wij uw medewerking om de Walgtsestraat vrij te houden van auto’s/ andere obstakels. Parkeren van auto’s is bij de woningen en bedrijven veelal mogelijk op het eigen terrein. Als dat vanwege de werkzaamheden niet lukt kunt u uitwijken naar de openbare parkeerplaatsen langs de Grotestraat. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

Organische vorm scholen Westerbeek 4