Bijdrage schoolreis 

kronkel

In deze nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de schoolreis. Dit jaar gaan de kinderen naar De Spelerij in Dieren. Binnenkort ontvangt u hierover via Schoolkassa een verzoek om de vrijwillige bijdrage van €30,00 te betalen. Er staat vrijwillig omdat wij dit niet mogen verplichten. Uiteraard is het zeer wenselijk dat u betaalt, omdat wij anders deze schoolreisjes niet meer mogelijk kunnen maken. Wilt u of kunt u deze bijdrage niet betalen, laat u dit dan aan de leerkracht of de directeur weten zodat u geen herinnering krijgt. 

Wij wensen iedereen een gezellige dag toe.

Organische vorm scholen Westerbeek 4