Bericht van de MR 

kronkel

Wil je graag betrokken zijn bij beslissingen die de school neemt … ? 

Kom bij de MR! 

Omdat de termijn van één van de ouderleden afloopt, zoekt de MR, met ingang van januari volgend jaar, een nieuw ouderlid. We zouden het leuk vinden als de nieuwe ouder al een of twee vergaderingen eerder aansluit. Zo is hij/zij al op de hoogte van wat er speelt en hebben we een “soepele” overdracht. 

Wat doet de MR? 

De Medezeggenschapsraad, ofwel MR, bestaat uit 4 leden: 2 teamleden en 2 ouderleden. De MR heeft een wettelijke positie binnen de school. De school moet de MR over bepaalde onderwerpen om advies vragen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het rooster, vacatures, verbouwingen. Op sommige gebieden moet de MR formeel instemmen (schoolplan, klachtenregeling). Daarnaast hebben de ouderleden van de MR instemmingsrecht bij een aantal zaken die specifiek de ouders aangaan (privacy van leerlingen, buitenschoolse activiteiten). In praktijk is het vooral meedenken met het team en de directie. 

Hoeveel werk is het? 

De MR heeft 7 geplande vergaderingen per schooljaar. Indien nodig is er tussentijds overleg. Soms wordt de MR om extra inzet gevraagd, zoals tijdens sollicitatierondes. 

Wil je je aanmelden of meer informatie? 

Stuur een mailtje naar mr@schoolvarik.nl 

Graag horen we voor 15 september a.s. of u interesse heeft. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er na 15 september a.s. een verkiezing georganiseerd.

Organische vorm scholen Westerbeek 4